Uppsala
Tel: 018-38 00 56
Fax: 018-34 19 63
Björkstavägen 5
741 90 Knivsta

Stockholm
Tel: 08-661 37 75
Fax: 08-551 122 57
Besök till Stock-
holmskontoret,
Sveavägen, endast
efter tidsbeställning.
Postadress:
All post skickas till
huvudkontoret på
Björkstavägen 5,
741 90 Knivsta

Västerås
Tel: 021-13 11 06
Fax: 021-13 11 10
Box 12
726 20 Skultuna

Örebro
Tel: 019-33 30 66

Göteborg
Tel: 031-707 09 59

info@elt.se    Sitemap


AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGARÖversättningsbyrå i Stockholm, Uppsala och Västerås

ELT - English Law Translations - är en översättningsbyrå som översätter, från svenska till engelska, juridiska och finansiella texter samt alla slags officiella dokument som behöver auktoriseras. ELT utför kvalificerade översättningar åt t.ex. advokater, jurister, revisorer, banker, försäkringsbolag, företag och myndigheter samt även privatpersoner.

ELT kan leverera auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel. Auktoriserad översättare (dvs. översättare med yrkestiteln ”auktoriserad translator”) är behörig enligt lag att bestyrka en översättnings riktighet. Auktoriserad översättning kallas ofta för "stämplad", "bestyrkt" eller "certifierad".

ELT har översättare i Stockholm, Uppsala och Västerås, men vi utför översättningar åt kunder i hela Sverige och utomlands.

Läs mer om våra språktjänster:
Offertförfrågan:
ELT är företags-
medlem i
James Hurst
är auktoriserad översättare och medlem i
Karen
Lundgren
är medlem i

Vi levererar också auktoriserade översättningar (dvs. stämplade översättningar/ certifierade översättningar) åt privatpersoner. Översätta betyg och intyg m.m.?
Klicka här >>

English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg