AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNINGARJames Hurst
M.A. (juridik), jur.kand. (England), jur.kand. (Stockholm), auktoriserad översättare i Stockholm, ELT:s grundare och VD. James har både svensk och engelsk juristexamen samt ytterligare utbildning i företagsekonomi. Han har mångsidig erfarenhet som jurist inom offentliga och statliga verk samt inom den privata sektorn. I England arbetade James bland annat för statsförvaltningen, naturskyddsmyndigheten och kommunen.

I Sverige har James bland annat arbetat som amanuens vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, med särskilt ansvar för utländska studenter, samt som lärare vid rättsvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet där han var ansvarig för kurserna i engelsk rätt och internationell rätt.

James har över 25 års erfarenhet som översättare, varav två år som departementssekreterare hos Utrikesdepartementets översättarenhet. James Hurst är auktoriserad translator (svenska till engelska) av Kammarkollegiet, dvs. auktoriserad översättare.

Han är också medlem i FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer) och fullvärdig medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).
Maria Holmström
Fil.kand. (internationell rätt) (Örebro), vVD/administrativ chef, översättare i Västerås. Maria har tidigare arbetat inom kollektivtrafiken, försäkringsbranschen och telekomsektorn samt inom hotellnäringen på Cypern. Har arbetat hos ELT sedan 1995. Maria är dessutom ansvarig för bl.a. projektkoordinering, kvalitetssäkring, ekonomi och personal. Maria är fullvärdig medlem i SFÖ.
Karen Lundgren
Fil.kand. (musik) (Queens University of Charlotte, Charlotte, North Carolina, USA), översättare i Uppsala. Arbetade under många år inom den amerikanska elektronikindustrin (personalchef) och var även notarius publicus i USA. Karen kom till Sverige 1996 och arbetade som korrekturläsare för ett svenskt förlag. Har arbetat hos ELT sedan maj 2000. Karen är fullvärdig medlem i SFÖ och ATA (American Translators Association).
Karin Pulliam
Fil.kand. (American History and Politics) (University of York, St. John), arbetar nu deltid hos vårt bolag i York, England, med administrativa uppgifter. Arbetade tidigare under många år på Utrikesdepartementet med bl.a. utlandstjänst i USA (Chicago), Holland (Haag), England (London) och Lettland (Riga) med konsulära, administrativa och ekonomiska frågor samt biståndsfrågor (Sida). Karin är associerad medlem i SFÖ.
Adam Hurst
MSc (Engineering), Oxford University, England. Arbetar som CTO (deltid). Adam har arbetat som konsult och projektledare i London och Cambridge inom områdena nanoteknologi och genteknik.
Martin Hurst
Gymnasieutbildning, Celsiusskolan i Uppsala. Martin har haft en plats som översättningsassistent hos ELT. Har tidigare arbetserfarenhet från ett dataföretag och inom vårdsektorn samt en del korttidsjobb under sin rundresa i Australien. Martin har nyligen avslutat sin utbildning på Lärarprogrammet vid Uppsala Universitet, men han fortsätter dock att jobba för ELT sporadiskt. Martin har varit tjänstledig för studier och är nu legitimerad lärare. Martin har dessutom efter ytterligare påbyggnad på sin utbildning blivit behörig SFI-lärare. Martin är associerad medlem i SFÖ.
SAMARBETSPARTNERS
Sally Armstrong
Fil.kand. (University of Northumbria) och utbildad lågstadielärare. Sally har bred erfarenhet inom ett flertal områden: utbildning, företagsförsäkring, import av jordbruksmaskiner och som egen företagare (IT). Hon har studerat franska, tyska, spanska och nu även svenska. Arbetar som korrekturläsare och sekreterare hos ELT.
Jessica Williams
Fil.kand. (engelsk litteratur och tyska) (University of Sussex), översättare. Jessica har arbetat i London på ett förlag och senare med PR och marknadsföring av böcker inom en välgörenhetsorganisation. Jessica arbetade på ELT:s Uppsalakontor i fyra av de sex åren hon var bosatt i Sverige. År 2006 flyttade Jessica till Singapore och flyttade till Oxford 2012 och har fortsatt att göra översättningar åt ELT på distans. Jessica är associerad medlem i SFÖ.
Ann Crossley
Jur.kand. (England), har tidigare arbetat åt ELT under åren 1999 2001 samt deltid som lärare i engelska vid Uppsala Universitet. Ann har tidigare arbetat i England som textredigerare och korrekturläsare hos två av Englands mest framstående bokförlag och som jurist inom det kommunala området samt som advokat. Numera samarbetar Ann med ELT som korrekturläsare och språkgranskare.
Zakarias Jacobson
Fil.kand., auktoriserad översättare (engelska till svenska). Han har många års erfarenhet som frilansande auktoriserad översättare. Översätter även från spanska till svenska.

Carl-Gustaf Johnson
Fil.kand., företagsekonom, auktoriserad översättare (från engelska och portugisiska), har många års praktisk erfarenhet av ekonomi, administration och marknadsföring från svensk och utländsk industri.
Magnus Hurst
Fil.kand. (företagsekonomi) (Uppsala universitet), Jur.kand (Uppsala Universitet). Magnus har under perioder bott i både England och Australien. Magnus har innehaft en projektanställning som allt-i-allo, men med fokus på marknad och administration.


English Law Translations In English ELT - auktoriserad översättning - specialister på juridiska och finansiella texter, har kunnig och erfaren personal, Betyg och Intyg - vår särskilda avdelning för betyg och intyg